Joensuun kampuksen varhais- & varhaiserityiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ainejärjestö

Sulo Ry

Yliopistokatu 7
80100 Joensuu

sulory@live.fi

Uudelle opiskelijalle

 

HEI KAIKKI OPINTOIHIN HAKEVAT!

 

Opintoihin hakiessa ja opintoihin päästyään voi mietityttää muuttaminen uudelle paikkakunnalle ja se, kuinka uusi kaupunki tulee tutuksi. Ei hätää! Ennen opiskeluja voi herätä ajatuksia myös siitä millaista opiskelu on yliopistossa, pärjääkö opinnoissa ja jääkö aikaa muuhun.

Joensuu on viihtyisä opiskelijakaupunki ja Joensuussa on hyvin tarjolla opiskelija-asuntoja sekä yksityishenkilöiden vuokraamia asuntoja. Hinta-laatusuhdekin on ihan sopiva. Uusi kaupunki tulee varmasti tutuksi, koska Joensuu on hyvin selkeä kaupunki ja erilaisia palveluita mm. kauppoja, kulttuuri- ja liikuntapalveluja löytyy. Vapaa-ajalla voi vaikka lähteä Kolille tai luontopaikkoja löytyy lähempääkin. Lisäksi Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) tarjoaa pienellä hinnalla liikuntapalveluja opiskelijoiden vapaa-aikaa viihdyttämään. Joensuu ja yliopisto tulee tutuksi myös tuutoreiden ja ainejärjestön avulla. Nopeasti huomaa, että on kerennyt tutustumaan uusiin ihmisiin ja saanut uusia ystäviä sekä opettajat tulee nopeasti tutuiksi. Koulutuksessamme on hyvä yhteishenki ja opiskelu on mielekästä sekä monipuolista. Koulutus on laadukasta ja se perustuu teoria- ja tutkimustietoon sekä harjoitteluiden kautta saatavaan käytännön tietoon. Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat ja ne voivat olla esimerkiksi tentti, oppimistehtävä tai pari/ryhmätyö. Opintojen aikana saa valita myös kattavasta sivuainevalikoimasta itseään kiinnostavan opintokokonaisuuden. Opinnot eivät ole liian haastavia ja motivaatiolla sekä halulla oppia uutta pääsee pitkälle!

Mietityttävien asioiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin, koska opiskelijakaverit, opettajat, amanuenssit, tuutorit ja ainejärjestö auttavat. Uusia asioita tulee varmasti ja ensimmäiset viikot voivat tuntua raskailta, mutta asiat selkeentyvät nopeasti. Opintojen lisäksi jää aikaa harrastuksille, ystäville ja vaikkapa ainejärjestötoiminnalle, vaikka välillä opinnoissa voi olla kiire. Opinnot sisältävät monipuolista ja tärkeitä kokonaisuuksia opettajan työtä ajatellen. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla valmiudet ja pätevyys toimia varhaiskasvatuksen opettajana.

 

Tervetuloa opiskelemaan Joensuuhun ja onnittelut kaikille uusille fukseille!

 

Sulo ry: 

Sulo ry on varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ainejärjestö, joka ajaa jäsenistönsä etuja ja auttaa ongelmallisissa tilanteissa. Ainejärjestö edustaa yhdistystä ja jäsenistöä sekä vastaa yhdistyksen taloudesta. Sulo ry jakaa ajankohtaista tietoa jäsenilleen, järjestää tapahtumia, ständejä ja koulutuksia. Pidämme yhteyttä myös muihin ainejärjestöihin, oppiaineen henkilökuntaan ja erilaisiin viranomaisiin sekä ammattiyhdistyksiin. 

Sulon jäsenenä saat esimerkiksi jäsenedut yhteistyökumppaneiltamme, voit osallistua Sulon illan viettoihin, ständeillä tarjottavat purtavat ilmaiseksi, saat halvempia lippuja tapahtumiin sekä vuosijuhlat halvemmalla. Näistä lisää hallituksen esittelyssä syksyllä. Myös SOOL:in jäsenyys vaatii myös ensin oman ainejärjestön jäsenyyttä. Sitä kautta saat OAJ:n edut mm. vapaa-ajan tapaturmavakuutus, matkavakuutus, opettajalehti, edunvalvonta, seminaarit ja talvipäivät halvemmalla. Näistä eduista löytyy lisää SOOL:in sivuilta.

 

Tuutorit:

Vertaistuutorit ovat ylemmän vuosikurssin opiskelijoita, jotka auttavat uusia opiskelijoita opintojen alussa esimerkiksi tutustumaan yliopiston käytäntöihin, opiskelukaupunkiin ja opiskelijaelämään. Varhaiskasvatus koulutuksen tuutorit tekevät yhteistyötä myös ainejärjestön kanssa auttaakseen uusia opiskelijoita. Lisäksi Sulon hallitus on nimennyt fuksi- ja tuutorvastaavan, joka hoitaa hallituksen ja tuutoreiden yhteistyötä, ja häneenkin saa fuksit olla aina yhteydessä. 

 

Nettisivu vinkkejä:

Joensuun Elli: https://joensuunelli.fi (opiskelija-asunnot)

Joensuun Opiskelijakodit: https://www.joas.fi (opiskelija-asunnot)

SOOL ry: https://www.sool.fi (SOOL:in edutliittyminen)

UEF Kamu: https://kamu.uef.fi (yliopistosta lisää, esim. sivuaineet ym.)

Smartstart-opas: https://kamu.uef.fi/wp-content/uploads/2018/02/31456131-UEF-Smart-Start-opas-2020-Varhaiskasvatus_Netti.pdf  (opinnoista tietoa)

ISYY/SYKETTÄ: https://www.isyy.fi  & 

 https://www.isyy.fi/vapaa-aika/syketta.html (liikuntapalvelut)

UEF – Parasta aikaa varhaiskasvatuksessa blogihttps://blogs.uef.fi/parasta-aikaa-varhaiskasvatuksessa