Joensuun kampuksen varhais- & varhaiserityiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ainejärjestö

Sulo Ry

Yliopistokatu 7
80100 Joensuu

sulory@live.fi

Turvallisemman tilan periaatteet

 
 
 

Sulo ry:n turvallisemman tilan periaatteet

Sulon toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Näiden periaatteiden tarkoitus on varmistaa jokaiselle mahdollisimman turvallinen ja yhdenvertainen ympäristö osallistua tapahtumiin ja toimintaan, sekä nauttia niistä. Turvallisemmassa tilassa pyrimme minimoimaan turvattomuustekijät. Sulon toimijoina pyrimme takaamaan turvallisen tilan ja sitoutamme toimintaamme osallistuvia henkilöitä toimimaan samoin. Turvallisemman tilan tarkoituksena on luoda toimintaan osallistuville sisäistä turvallisuuden tunnetta. 

 • Ole avoin!

 • Sulon toiminnassa kaikki saavat olla sellaisia kuin he ovat, kuitenkin loukkaamatta muita. 

 • Kunnioita kaikkia toimintaan osallistuvia sellaisina kuin he ovat. 

 • Anna muille oikeus henkilökohtaiseen tilaan. 

 • Älä tee oletuksia muiden henkilökohtaisista ominaisuuksista. 

 • Huolehdi ympärillä olevista ihmisistä. Älä jätä huonovointista henkilöä yksin. Pyydä tarvittaessa apua.

 

Sulon toiminnassa emme suvaitse 

 • rasismia,

 • seksismiä,

 • syrjintää tai kiusaamista, 

 • väkivaltaa,

 • seksuaalista tai muuta häirintää, 

 • sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyviä syrjiviä asenteita, 

 • tai mitään näihin verrattavaa. 

 • Ohjeiden rikkomiseen puututaan. Tarvittaessa sinut voidaan poistaa tilaisuudesta. 

 • Sulo ry:n tapahtumissa yhdenvertaisuustarkkailijat valvovat näiden ohjeiden noudattamista.


Sulo ry:n turvallisemman tilan periaatteissa on käytetty pohjana Popsi ry:n turvallisemman tilan periaatteita sekä Pohjois-Karjalan Seta ry:n materiaaleja. Yliopiston häirintäyhdyshenkilöt 

Joensuun kampuksella Erja Widgrén-Sallinen (erja.widgren-sallinen@uef.fi)

Kuopion kampuksella Janne Saarela (janne.saarela@uef.fi)


ISYYn häirintäyhdyshenkilöt

Pekka Koivaara, ISYYn edunvalvonta-asiantuntija (Joensuu), puh. 044 576 8465, soko(at)isyy.fi

Mikko Aaltonen, ISYYn koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija (Kuopio), puh. 044 576 8414, koso(at)isyy.fi