Kokous 5/16

Kokouksessa käsiteltiin tulevat tapahtumat sekä niihin liittyvät työnjaot ja käytännön järjestelyt. Yhteistyövastaavat kertoivat MAMK:n ja muiden ainejärjestöjen kanssa järjestettävistä tapahtumista, suunnitelmista ja työnjaosta. SOOL järjestää 1.4. teemaseminaarin aiheena ”globaali kasvatus”. Jäsenistölle tarjolla paikka kahdelle ensimmäiselle. Myös SOOL:n liittokokous 16.4., jonne osallistuu hallituksen jäseniä. Kokouksessa tarkennettiin linjausta Uljaan jakamiseen liittyvistä käytännön seikoista. Ainejärjestöjen edunvalvojat ovat kirjoittaneet kannanoton kampuksen puolesta.